เปลี่ยนชื่อ – ตั้งชื่อ แบบมืออาชีพ

13 1 5

3 4

06 wallsteet-7x14inch-01

อาจารย์บารมีธรรมะดูดเป็นผู้ตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อ

ของลูกค้าทุกคนด้วยตัวเองโดยใช้หลักการชำระเงิน

1. เปลี่ยนชื่อโดยใช้วิชาทักษาสมัครสำหรับคนเกิด 2 วัน

ก่อนเวลา 24.01 น. -05.30 น. ยกย่องเป็นคนเกิด 2 วันอาจารย์บารมี

จะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใหม่ให้เข้ากับ 2 วันและหลบภัยกาลกิณีทั้ง 2 วัน

เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใหม่บ่อยๆ

2. เปลี่ยนชื่อโดยใช้วิชาเลขศาสตร์ประยุกต์

3. เปลี่ยนชื่อโดยใช้วิชาพลังนามศาสตร์ดวงดาว (ค้นหาชื่อดาว)

เป็นผู้ออกแบบวันเดือนปีเกิดของลูกค้ามาบันทึก

เพื่อค้นหาดวงดาว (ค้นหาชื่อดาว) ที่ดีที่สุด

ที่ลูกค้าต้องการใส่ลงไปในชื่อ – จริง

เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนชีวิต

ที่ได้ประยุกต์ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อขึ้นมา

ล็อคให้เข้ากับวัน – ล็อคให้เข้ากับเดือน – ล็อคให้เข้ากับปี

และดึงเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเด่น ๆ ออกมา

เช่นการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพ

ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนใหม่ – นามสกุลใหม่ จะมีพลัง นำไปสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการรับบริการเปลี่ยนชื่อของอาจารย์บารมี ธรรมะบันดาล

 1.  เปลี่ยนชื่อแบบครบเซ็ท ตั้งแต่ 1 ขวบ จนถึงผู้ใหญ่ ค่าครู 500 บาท
  มีชื่อ 3 ชื่อพร้อมยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
  และฤกษ์เซียนสำหรับเปลี่ยนชื่อ จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ
  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 2. เปลี่ยนชื่อแบบครบเซ็ทพิเศษ ค่าครู 999 บาท มีชื่อ 5 ชื่อ
  2.1 ชื่อ 5 ชื่อ
  2.2 แผ่นยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
  2.3 ยันต์มหาเศรษฐี (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
  2.4 ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด (ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด 1 ซอง)
  2.5 ฤกษ์เซียนสำหรับการเปลี่ยนชื่อ
  จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  3. เปลี่ยนนามสกุล – ตั้งนามสกุลใหม่ แบบครบเซ็ทพิเศษ ค่าครู 999 บาท มี 3 นามสกุล
3.1 นามสกุล 3 นามสกุล
3.2 แผ่นยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
3.3ยันต์มหาเศรษฐี (แผ่นยันต์ 1 ใบ)
3.4 ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด (ซองเสริมทรัพย์ – เสริมเงินสด 1 ซอง)
3.5 ฤกษ์เซียนสำหรับการเปลี่ยนชื่อ
จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดขั้นตอนต่างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม เสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งมั่นคง
ชนะอุปสรรคทั้งปวง ผ่านการปลุกเสกเสาร์ 5
 ยันต์มหาเศรษฐี เสริมด้านการเงิน ให้ร่ำรวยมั่นคง ผ่านการปลุกเสกเสาร์ 5
ลูกค้าเขียน ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และไว้ใต้ฐานพระที่บ้าน
หรือที่วัดเพื่อเสริมดวงชะตา

ขั้นตอนการชำระเงินเข้าไปดูได้ที่ หัวข้อ วิธีการชำระเงิน

หรือ ติดต่อสอบถามที่เซ็นเตอร์ 085-163-5566 และ 02-875-4400

***************************************************************************************

เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ไม่ได้

ใช้แผ่นยันต์ครอบจักรวาลช่วย

แผ่นยันต์

กรณีเปลี่ยนชื่อไม่ได้ อาจจะติดปัญหา

1. การเปลี่ยนแปลงเอกสารไม่ได้ เช่น วีซ่า พาสปอร์ต หรือเอกสารทางธุรกรรมต่างๆ

2. พ่อ แม่ ไม่ยอมให้เปลี่ยน อาจจะสาเหตุต่างๆ

ให้ใช้แผ่นยันต์ครอบจักรวาลช่วยเสริมทุกด้าน

แผ่นยันต์ครอบจักรวาลมีองค์ประกอบดังนี้

1. ยันต์พลิกดวงมหาพิชัยสงคราม เสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง

มั่นคง ชนะอุปสรรคทั้งปวง

2. ยันต์พลิกดวงมหาโชคลาภ มหาพาณิชย์ มหาคู่สร้างคู่สม

เสริมดวงชะตาให้ร่ำรวย มีโชคลาภ ให้ธุรกิจการค้ามั่นคง

หุ้นส่วนมีความสามัคคี ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ความรักคู่ครองดีมั่นคง

3. ยันต์มหาเศรษฐี เสริมด้านการเงิน ให้ร่ำรวยมั่นคง

4. ยันต์ครอบนามสกุลเดิม สำหรับเสริมนามสกุลเดิมได้ดียิ่งขึ้น

5. ยันต์อธิษฐานจิต สำหรับอธิษฐานจิตเขียนสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

6. เหรียญเสริมดวง โชคดีทุกปีนักษัตริย์ (เหรียญกันชง)

และแผ่นยันต์ทุกแผ่นผ่านการปลุกเสกในวันเสาร์ 5

และถูกบรรจุไว้ในตู้ยันต์ ๑๐๘ พลิกดวง

แผ่นยันต์ครอบจักรวาลครบชุดพร้อมเหรียญ ค่าบูชา 699 บาท

จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จัดส่งฟรีภายในประเทศ)

ขั้นตอนการชำระเงินเข้าไปดูได้ที่ หัวข้อ วิธีการชำระเงิน

หรือ ติดต่อสอบถามที่เซ็นเตอร์ 085-163-5566 ,

085-163-5599 และ 02-875-4400

ภาพ (4)

ตู้